Masatoshi Gündüz İkeda Research Award

The award was first proposed in 2002 for the memorial of Prof. Dr. M. G. İkeda, who contributed to Turkish Mathematics universally. The purpose of the award is to evaluate the eminent research mathematical studies of scientists in Turkish Republic in order to announce these studies by approving them as being superior qualities and to encourage such kind of studies.

The applicants should not be above 45 years of age and they should either individually or institutionally send their applications, curriculum vitae, list of publications, and publications (in print) to the Chair of Mathematics Foundation via surface mail, personally or by e-mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. veya This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) before the deadline, December 31.

The award is TL 1.000 and the ceremony will be held on February 25, the birthday of Prof. Dr. M. G. İkeda.

Ikeda Research Awards

 • 2017 Sinem Çelik Onaran, "Legendrian knots in contact 3-manifolds"
 • 2015 Türker Bıyıkoğlu, Prof. Dr. Yusuf Civan, "Çizgelerde Castelnuovo-Mumford Regülarite Hesapları"
 • 2014 Alp Bassa, Oktay Coşkun, "Solutions of Equations over Finite Fields - what we know about them and why they are essential even for people not interested in finite fields", "Axiomatic and functorial representation theory of finite groups"
 • 2013 Hamza Yeşilyurt, "Mock theta functions"
 • 2012 Sinan Ünver, "Aritmetik Geometrinin Motifler Teorisi"
 • 2011 Kazım Büyükboduk, "Sayılar Teorisi ve Aritmetik Geometrinin Kolyvagin Sistemler"
 • 2010 Barış Coşkunüzer, "Üç boyutlu manifoldların topolojisi ve minimal yüzeyler teorisi"
 • 2009 Ergün Yalçın, "Grup Etkileri, Grup Genişlemeleri, Genelleştirilmiş Burnside Halkaları"
 • 2008 Burak Özbağcı, Tolga Etgü, "Düşük boyutlu manifold topolojileri, kontakt Ozsvath-Szabo değişmezleri ve açık kitaplar"
 • 2007 Ferruh Özbudak, "Kodlama teorisi ve fonksiyonlar cismi"
 • 2006 Yalçın Cem Yıldırım, "Asal Sayıların dağılımı"
  • Bayram Şahin (Teşvik Ödülü)
 • 2005 Zafer Ercan, "Banach örgü değerli sürekli fonksiyonlar uzayının Banach örgü yapıları"
 • 2004 Oktay Duman, "Toplanabilirlilik kuramı"
 • 2003 Turgay Kaptanoğlu, "Çok boyutlu birim daire üzerindeki analitik fonksiyonlar