Ikeda Araştırma Ödülleri

 • 2013 Hamza Yeşilyurt, "Mock teta fonksiyonları"
 • 2012 Sinan Ünver, "Aritmetik Geometrinin Motifler Teorisi"
 • 2011 Kazım Büyükboduk, "Sayılar Teorisi ve Aritmetik Geometrinin Kolyvagin Sistemler"
 • 2010 Barış Coşkunüzer, "Üç boyutlu manifoldların topolojisi ve minimal yüzeyler teorisi"
 • 2009 Ergün Yalçın, "Grup Etkileri, Grup Genişlemeleri, Genelleştirilmiş Burnside Halkaları"
 • 2008 Burak Özbağcı, Tolga Etgü, "Düşük boyutlu manifold topolojileri, kontakt Ozsvath-Szabo değişmezleri ve açık kitaplar"
 • 2007 Ferruh Özbudak, "Kodlama teorisi ve fonksiyonlar cismi"
 • 2006 Yalçın Cem Yıldırım, "Asal Sayıların dağılımı"
  • Bayram Şahin (Teşvik Ödülü)
 • 2005 Zafer Ercan, "Banach örgü değerli sürekli fonksiyonlar uzayının Banach örgü yapıları"
 • 2004 Oktay Duman, "Toplanabilirlilik kuramı"
 • 2003 Turgay Kaptanoğlu, "Çok boyutlu birim daire üzerindeki analitik fonksiyonlar